Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
แพรกซิส โซลูชั่น
พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ
ควบคู่กับการเสริมสร้างให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ
OR

ภาคเอกชน
เกี่ยวกับเรา
แพรกซิส โซลูชั่น
ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ    เราให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
PRAXTICOL
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบสู่ประสิทธิภาพสูงสุด
ลูกค้าของเรา
ร่วมประสบการณ์การใช้งานจริงจากลูกค้า ผู้เชื่อมั่นในคุณภาพของ PRAXTICOL
ร่วมงานกับเรา
ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัว ของความหลากหลายในการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืนงานที่หลากหลาย และท้าทายกำลังรอคุณอยู่
บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด
10/60-61 ซอยประชาชื่น 1 ถนนประชาชื่น       
เขตบางซื่อกรุงเทพฯ 10800
0-2913-7844-5
0-2556-0498 ( FAX )